System potwierdzenia akcji scenicznej
SPASCom P200 - produkt wycofany z produkcji

System potwierdzeń akcji scenicznej SPAScom został opracowany i stworzony do zapewnienia prostej komunikacji niewerbalnej przy pomocy sygnałów świetlnych. Urządzenia wchodzące w skład systemu są dopasowane pod kątem zastosowań scenicznych w teatrach, operach itp. Komunikacja odbywa się w sposób dwukierunkowy, za pomocą sterowanych obustronnie sygnałów świetlnych.

Jednostką centralną systemu jest ośmiokanałowy sterownik P200, komunikujący się z maksymalnie 8 przyciskami potwierdzeń.

Sterownik jest zbudowany w oparciu o 8 jednakowych bloków zwanych dalej kanałami. Każdy kanał posiada trójpozycyjny przełącznik dźwigniowy, 2 diody sygnalizacyjne LED . czerwoną oraz zieloną, oraz złącze XLR typu żeńskiego służące do podłączenia dedykowanego przycisku potwierdzeń.

Przycisk potwierdzeń akcji będący również sygnalizatorem świetlnym, zbudowany jest w sposób umożliwiający montaż na ścianie. Źródłem światła są wysoko wydajne diody LED koloru czerwonego i zielonego. Przycisk służący do potwierdzania gotowości jest o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej.

SPASCom P200

Dedykowanym operatorem jednostki centralnej w przypadku zastosowań teatralnych jest inspicjent, komunikujący się z aktorami oraz technikami obsługującymi przyciski potwierdzeń w trakcie trwania spektaklu. Przykładowy schemat sposobu obsługi przedstawiony będzie na przykładzie zastosowania teatralnego.

SPASCom P200

Inspicjent chcący wywołać żądaną osobę, podnosi dźwignię sterownika odpowiadającą lokalizacji wybranej osoby. Czerwona dioda LED sterownika oraz przycisku potwierdzeń miga sygnalizując osobie wywołanej żądanie potwierdzenia gotowości poprzez naciśnięcie przycisku. W momencie naciśnięcia przycisku umieszczonego na sygnalizatorze potwierdzeń akcji, diody LED jednostki centralnej oraz przycisku potwierdzeń przestają migać i świecą światłem czerwonym informując obydwie strony o przyjęciu potwierdzenia.

SPASCom P200

Inspicjent żądając wykonania umówionej wcześniej akcji przełącza wyłącznik na panelu sterownika do skrajnej dolnej pozycji. Powoduje to zapalenie światła zielonego u obydwu ze stron co informuję osobę wywołaną o konieczności podjęcia umówionej wcześniej akcji. Inspicjent wyłącza sygnalizator ustawiając wyłącznik na panelu sterownika w pozycji środkowej. Wszystkie diody LED aktualnego kanału gasną. Dany kanał pozostaje w gotowości do ponownego użycia. Każdy z ośmiu kanałów jest autonomiczny i umożliwia użytkowanie w sposób niezależny od pozostałych kanałów.